Advokaadi­büroo
Palmits & Partnerid

Advokaadi­büroo Palmits & Partnerid on väike, kuid usaldus­väärset ja profes­sionaal­set õigus­teenust osutav advokaadi­büroo.

Advokaadi­büroo klientideks on eeskätt ette­võtjad, kes hindavad personaalset, asja­tundlikku ja kiiret teenindamist. Õigus­teenuse osutamisel juhindub büroo alati põhi­mõttest, et kliendile on vajalik teatud ees­märgi saavutamine, mitte aga kulukas menetlus selleni jõudmiseks. Meil ei ole kombeks koormata kliente pikkade ja kallite juriidiliste kirja­töödega, vaid püüame koos­töös kliendiga leida kulu­efektiivseima viisi resultaadini jõudmiseks.

Büroos tegutsevad üksnes pika­ajalise töö­kogemusega advokaadid.

Õigusvaldkonnad

Advokaadi­büroo osutab õigus­abi kõigis peamistes ette­võtjate vajadusi katvates õigus­valdkondades. Juhul, kui teatud spetsiifilises küsimustes on vajalikud sügavamad professionaalsemad teadmised, kaasame koostööle Eesti selle ala parimad asjatundjad.

Pöörduge meie poole, kui vajate abi muuhulgas:

  • Kinnisvaratehingus või kinnisvaraga seotud vaidluses;
  • Planeeringutega seonduvates õigusküsimustes;
  • Lepinguõiguses;
  • Kohtuvaidluses tsiviil- või halduskohtus;
  • Pankroti- või täitemenetluses;
  • Kriminaal- või väärteomenetluses;
  • Muudes ettevõtlusega seonduvates õigusküsimustes.

Advokaadid

Andrias Palmits

vandeadvokaat

Vandeadvokaat Andrias Palmits nõustab kliente peamiselt makse­jõuetust puudutavates õigus­küsimustes ning tegutseb pankroti­haldurina.

Vandeadvokaat Andrias Palmits on omandanud 2003. a magistri­kraadiga võrdsustatud bakalaureuse­kraadi õigus­teaduses ülikoolis Akadeemia NORD.

24.03.2009. a on Justiits­ministeerium omistanud Andrias Palmitsale pankroti­halduri kutse.

Advokatuuri liige alates 30.06.2009. a ning vande­advokaat alates 26.11.2013. a.

Alates 25.07.2014. a on Andrias Palmits Eesti Advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjoni liige.

Paavo Paas

vandeadvokaat

Vande­advokaat Paavo Paas nõustab kliente peamiselt kinnis­vara- ja lepingu­õiguses ning kohtu­menetlustes, omades nendes vald­kondades pika­ajalisi kogemusi.

Vande­advokaat Paavo Paas tegutseb ka vahe­kohtunikuna.

Paavo Paas on omandanud 1995. a magistri­kraadiga võrdsustatud baka­laureuse­kraadi Tartu Ülikoolis. Varem on Paavo Paas tegutsenud advokaadina Advokaadi­büroos Aivar Pilv ja partnerina Advokaadi­büroos GLIMSTEDT.

Advokatuuri liige alates 07.10.1997. a ning vande­advokaat alates 06.06.2000. a.

Mart Missik

vandeadvokaat

Vande­advokaat Mart Missik nõustab, esindab ja kaitseb kliente peamiselt kriminaal- ja väärteo­menetlustega seonduvalt.

Mart Missik on omandanud 1993. a magistri­­kraadiga võrdsustatud bakalaureuse­­kraadi Tartu Ülikooli õigus­teaduskonnas. Varem on Mart Missik tegutsenud vande­advokaadina ja partnerina Advokaadi­büroos Simson Straus (2019 kuni 2024) ja Olevimäe Advokaadi­büsoos (1996 kuni 2019, hilisemad nimed Advokaadi­büroo Markus, Meidra, Missik ning Advokaadi­büroo Kasak & Missik), samuti juristina Olevimäe Õigus­büroos (1995) ja AS-is Varova (1994)

Advokatuuri liige alates 19.03.1996. a ning vande­­advokaat alates 12.08.1997. a

Ilmar Straus

vandeadvokaat

Vandeadvokaat Ilmar Straus nõustab kliente peamiselt järgmistes valdkondades: tsiviilkohtumenetlus, võla- ja asjaõigus, äriõigus, ühingute ühinemised ja omandamised, mereõigus, sh laevade registeerimine, ost-müük, prahtimine, arest.

Imar Straus on omandanud 1995. a magistri­­kraadiga võrdsustatud bakalaureuse­­kraadi Tartu Ülikooli õigus­teaduskonnas. Seejärel on Ilmar Straus end täiendanud Columbia Law School'is (1997 kuni 1998, NYC, LL.M). Varem on Ilmar straus tegutsenud vande­advokaadina ja partnerina Advokaadi­büroos Simson Straus (2010 kuni 2024), advokaadibüroos GLIMSTEDT (2004 kuni 2010) ning vandeadvokaadina Advokaadibüroos Glikman & Glikman (1996 kuni 2004).

Ilmar Straus osutab õigusteenust eesti, inglise, prantsuse ja vene keeles.

Advokatuuri liige alates 21.05.1996. a.

Kontakt