Advokaadi­büroo
Palmits & Partnerid

Advokaadi­büroo Palmits & Partnerid on väike, kuid usaldus­väärset ja profes­sionaal­set õigus­teenust osutav advokaadi­büroo.

Advokaadi­büroo klientideks on eeskätt ette­võtjad, kes hindavad personaalset, asja­tundlikku ja kiiret teenindamist. Õigus­teenuse osutamisel juhindub büroo alati põhi­mõttest, et kliendile on vajalik teatud ees­märgi saavutamine, mitte aga kulukas menetlus selleni jõudmiseks. Meil ei ole kombeks koormata kliente pikkade ja kallite juriidiliste kirja­töödega, vaid püüame koos­töös kliendiga leida kulu­efektiivseima viisi resultaadini jõudmiseks.

Büroos tegutsevad üksnes pika­ajalise töö­kogemusega advokaadid.

Õigusvaldkonnad

Advokaadi­büroo osutab õigus­abi kõigis peamistes ette­võtjate vajadusi katvates õigus­valdkondades. Juhul, kui teatud spetsiifilises küsimustes on vajalikud sügavamad professionaalsemad teadmised, kaasame koostööle Eesti selle ala parimad asjatundjad.

Pöörduge meie poole, kui vajate abi muuhulgas:

  • Kinnisvaratehingus või kinnisvaraga seotud vaidluses;
  • Planeeringutega seonduvates õigusküsimustes;
  • Lepinguõiguses;
  • Kohtuvaidluses tsiviil- või halduskohtus;
  • Pankroti- või täitemenetluses;
  • Muudes ettevõtlusega seonduvates õigusküsimustes.

Advokaadid

Paavo Paas

vandeadvokaat

Vande­advokaat Paavo Paas nõustab kliente peamiselt kinnis­vara- ja lepingu­õiguses ning kohtu­menetlustes, omades nendes vald­kondades pika­ajalisi kogemusi.

Vande­advokaat Paavo Paas tegutseb ka vahe­kohtunikuna.

Paavo Paas on omandanud 1995. a magistri­kraadiga võrdsustatud baka­laureuse­kraadi Tartu Ülikoolis. Varem on Paavo Paas tegutsenud advokaadina Advokaadi­büroos Aivar Pilv ja partnerina Advokaadi­büroos GLIMSTEDT.

Advokatuuri liige alates 07.10.1997. a ning vande­advokaat alates 06.06.2000. a.

Andrias Palmits

vandeadvokaat

Vandeadvokaat Andrias Palmits nõustab kliente peamiselt makse­jõuetust puudutavates õigus­küsimustes ning tegutseb pankroti­haldurina.

Vandeadvokaat Andrias Palmits on omandanud 2003. a magistri­kraadiga võrdsustatud bakalaureuse­kraadi õigus­teaduses ülikoolis Akadeemia NORD.

24.03.2009. a on Justiits­ministeerium omistanud Andrias Palmitsale pankroti­halduri kutse.

Advokatuuri liige alates 30.06.2009. a ning vande­advokaat alates 26.11.2013. a.

Alates 25.07.2014.a on Andrias Palmits Eesti Advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjoni liige.

Kontakt